[Home] [Table of contents] [Comments]


Green Village au Mer
Gümüldür
Izmir, Turkey

Belediye BaskanlIgIna
Özdere

*** Click here for English-language translation. ***

SayIn Baskan,

Benim adIm Boswell Banditti. Gümüldür'le Özdere sInIrInIn tam ortasI olan Yesilköy Sahil Sitesinde yedi senedir yaz ve kIs devamlI ikamet etmekteyim.

Size yazIlan bu mektup bir sikayet mektubudur.

Dört senedir Özdere sInIrlarInda bulunan 9 villalIk (Atatürk cad., 120 sokak’ta) insaat halen profesyonel olmayan bir sekilde devam etmektedir. Projenin müteahhiti (Ahmet Piskokannefis, Özdere) bir takIm bahaneler öne sürmektedir. Örnegin, arkamda bulunan su pompasInIn rahatsIz edici ses çIkartImasIndan dolayI üç sene evvel üstünü kapatacagIna söz vermesine ragmen halen birsey yapmamIstIr.

Yaz sezonunda insaat yasagInIn oldugu beldenizde tekrar gürültülü bir sekilde insaata basladIlar.

Bu rahatsIz edici durum simdi suç islenmis durumuna düsstür. Sizin bu duruma hemen müdahale etmeniz gerektigini düsünmekteyim.

1) Insaat yasagInIn bitimine kadar gürültünün durdurulmasI

2) Su pompasI sorununun sorumlu kisi tarafIndan gürültüsüz çalIsIr hale getirilmesi

3) Bu yarIm kalmIs hIrsIzlIga davet edici insaatlarIn gelecek yIlIn insaat yasagI baslangIcIna kadar tamamlanmasI için mal sahibiyle temasa geçilmesini ve takibini siz Belediyeden rica eder.

Her ne kadar sizin sInIrlarInIzda oturmasamda, belediyenizi ve çalIsmalarInIzI takdir eden bir vatandas olarak, beldenizdeki bu uygunsuz ve kanunsuz eylemi durduracagInIzI umarIm.

SaygIlarImla,

Boswell Banditti
Four Country Computing

Cc: Jandarma – Gümüldür
Jandarma – Özdere
Birkaç komsular – Yesilköy Sahil Sitesi

Click Here!

[Home] [Contents] [Mail us]Please email us and tell us how we can improve the Learning Practical Turkish Web site.